Bukowskis AB

Mikä on lähtöhinta?

Päivitetty

Lähtöhinta on markkinatilanteeseen suhteutettu arvio kohteesta ennen huutokauppaa. Se toimii lähinnä suuntaa antavana arviona ostajille.

Kohteen lopullinen myyntihinta voi olla huomattavasti suurempi kuin lähtöhinta, mutta kohde voidaan myydä myös lähtöhintaa alempaan hintaan.